VÄLKOMMEN HIT!

 

Qultura är den rosa studentsektionen som består av blivande

musiklärare, teaterpedagoger, kandidatmusiker och musikproducenter

som studerar på Musikhögskolan vid Örebro Universitet.

 

Vi är en del av Örebro studentkår och vi är sektionen som vill förbättra studietiden för våra medlemmar, dels genom utbildningsbevakning men även festliga aktiviteter. 

 

På den här sidan hoppas vi på att du kan få en inblick i hur det är att studera på

 Musikhögskolan samt hur det är att vara en del av Qultura! 

 

 

Följ oss på Facebook: Qultura Kårsektion

 

Följ Qultura på instagram: sektionqultura