ENGAGERA DIG

Förutom att engagera dig i Qulturas olika utskott (ex Klubbmästeriet) så finns det flera olika sätt att engagera sig inom Örebro studentkår.

Exempelvis så kan du sitta som studentrepresentant i universitetsstyrelsen, jämlikhetsråd, internationaliseringsråd m.m.

 

Eller så kan du engagera dig som läxhjälpslärare inom Örebro universitets projekt Linje 14

Gillar du att skriva eller fota? Då kanske Lösnummer som är Örebrostudenternas tidning något för dig?

Tycker du att det är kul att stå i baren och servera feststugna studenter? Då kanske ett engagemang i Kårhuset är något för dig.

 

Det finns många sätt att engagera sig inom Örebro studentkår. Har du någon hjärtefråga som du önskar att Qultura arbetar mer med?

Eller är du sugen på att starta ett eget utskott? Kontakta Qulturas styrelse för att bolla dina idéer, eller kom på nästa sektionsmöte och lyft fram dina idéer.