FULLMÄKTIGE (FUM)

Fullmäktige är Örebro studentkårs högst beslutande organ och kan liknas med Sveriges riksdag. Här möts förtroendevalda ledamöter från alla nio kårsektioner och fattar beslut som rör Örebro studentkår i stort. Varje kårsektion har ett visst antal mandat i FUM som baseras på antalet medlemmar i respektive kårsektion.

 

 

Qultura har 3 mandat som väljs in på Qulturas årsmöte. Ledamöterna som driver Qulturas röst på fullmäktigemötena presenteras nedan! Om ni har frågor om fullmäktige eller ha stöd/rådgivning vid skrivande av motioner så går det bra att kontakta våra ledamöter.

 

E-mail: qultura.fum@orebrostudentkar.se

 

 

FUM- ledamöter läsåret 2018-2019

 

 

Namn: Hannes Wikström

Program/ år: Konstnärligt kandidatprogram, Kammarmusik, år 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: Linnea Landström

Program/år: Konstnärligt kandidatprogram, Komposition, år 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: Lisen Hertzman

Program/ år: Teaterpedagogprogrammet, år 2