FULLMÄKTIGE (FUM)

Örebro studentkårs fullmäktige är Örebro studentkårs högst beslutande organ och kan liknas med Sveriges riksdag. Här möts förtroendevalda ledamöter från alla kårsektioner och här tas stora beslut gällande vilken riktning Örebro studentkår ska jobba mot. Antalet platser kårsektionen får i FUM beror på antalet medlemmar i kårsektionen.

 

 

Qultura har 3 mandat som väljs in på Qulturas årsmöte.

Läsåret 2017/2018 kommer Jacob Lööf Larsson, Niklas Jönsson och Rebecca Pertot vara våra ledamöter som driver Qulturas röst på fullmäktigemötena.

 

E-mail: fum.qultura@gmail.com