VÄLKOMMEN HIT!

 

Qultura är den rosa studentsektionen som består av blivande

musiklärare, teaterpedagoger, kandidatmusiker och musikproducenter

som studerar på Musikhögskolan vid Örebro Universitet.

 

Vi är en del av Örebro studentkår och vi är sektionen som vill förbättra studietiden för våra medlemmar, dels genom utbildningsbevakning men även festliga aktiviteter.

 

På den här sidan hoppas vi på att du kan få en inblick i hur det är att studera på

Musikhögskolan samt hur det är att vara en del av Qultura! .

 

 

KALENDARIUM

 

 

APRIL

 

10 April

Sobra bjuder in Qulturamedlemmar till Boule-häng kl 17.00- 23.30

 

10 April

Teaterprojekt #metoo i Prisma kl 19.00

11 April

FUM bjuder in till möte

 

17 April

Prison Island

 

16- 20 April

#sjuktvanligt

 

23 April

Qulturas årsmöte

 

MAJ

 

13 Maj

Introduktionsdag för nyvalda

 

18 Maj

Vårkårgalan 2018

 

18 Maj

Fyra personer från

Qultura jobbar på Kåren

 

26 Maj

Riks- SMASK

28- 31 Maj

Musikhögskolans festival

 

JUNI

 

1 Juni

Sommarsittning med brunch på

Musikhögskolan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psst!

Följ oss på Instagram!

--> sektionqultura