QULTURAS HANDLINGAR

(UNDER BEARBETNING)

Här går det att hitta spännande handlingar som reglerar hur Qultura ska fungera som verksamhet.

Som del av Örebro studentkår följer vi deras stadga, men för det som inte regleras där har vi en egen arbetsordning och riktlinjer.


Här kan du också hitta protokoll från tidigare sektionsmöten, samt verksamhet och ekonomiska berättelser för att få en inblick i Qulturas arbete.

ÖREBRO STUDENTKÅR

VERKSAMHETSBERÄTTELSER