Qulturanytt är ett nyhetsblad som skickas ut till medlemmarna en gång i månaden

för att informera om vad som är på gång i sektionen!