QULTURAS KÅRSEKTIONSSTYRELSE

Vi är förtroendevalda av våra medlemmar för att bedriva utbildningsbevakning och annat politiskt påverkansarbete på Musikhögskolan. Minst 2 gånger/termin träffar vi våra medlemmar vid sektionsmötet som är Qulturas högst beslutande organ. Där tas det viktiga beslut som rör Qulturas arbete och det är även ett viktigt forum för att diskutera och informera om det som händer i Örebro studentkårs olika råd och möten. Vi vill även ge våra medlemmar en trevligare studietid genom att anordna sociala aktiviteter såsom sittningar och kårsektionsfikan.

 

 

 

Ordförande: Julia Hasslid

E-post: ordforande.qultura@gmail.com

Studerar: Fjärde läsåret på musiklärarprogrammet med inriktning instrument och ensemble

Det bästa jag vet är: Att dansa! Koreograferat i en danssal eller med vänner på ett dansgolv, båda ger mig väldigt mycket glädje och energi!

 

Om posten:

Som ordförande är det min uppgift att föra styrelsens arbete framåt. Jag sitter med i både Ordförandeforum, tillsammans med de andra sektionernas ordföranden inom Örebro studentkår, och i Musikhögskolans institutionsledningsråd.

 

Varför är du engagerad?

Jag tycker att Örebro studentkår i stort är en fantastisk organisation som varje dag kämpar för att alla studenter på universitetet ska få en jämlik utbildning av hög kvalité. För mig är Qultura gemenskap, ett sätt för oss studenter på Musikhögskolan att träffas, nätverka och framförallt påverka vår studietid.

 

 

 

 

 

 

 

Vice ordförande: Jonna Ydenius

E-post: ks.qultura@orebrostudentkar.se

Studerar: Tredje året på musiklärarprogrammet inriktning instrument och ensemble

Det bästa jag vet är: När saker blir bättre än förväntat

 

Om posten:

Som vice ordförande sitter jag med i Kårstyrelsen med ledamotrepresentater från alla kårsektioner. Kårstyrelsen är det högst verkställande organet inom Örebro studentkår, alltså ungefär som studentkårens regering.

 

Varför är du engagerad?

Jag sökte denna post för att jag är intresserad av hur kåren är uppbyggd och hur det fungerar. Jag ville också lära mig mer om politik, samt få insikt i vad kåren faktiskt gör för sina medlemmar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiansvarig: Albert Berglund

E-post: ekonomi.qultura@gmail.com

Studerar: Tredje året Jazz/rock konstnärlig kandidat

Det bästa jag vet är: Musikalisk kommunikation, samspel och mycket bag

 

Om posten:

Min post handlar om att sköta ekonomin inom både styrelsen och Qultura som sektion. Jag betalar räkningar och betalar tillbaka pengar som våra medlemmar tagit ur egen ficka för Qulturas aktiviteter. Jag har även ett övergripande ansvar över att se till att styrelsens budget håller. Som ekonomiansvarig ser jag till att styrelsen har medel att genomföra våra aktiviteter och visioner. Jag har även ansvar över vårt postfack och att vi söker sponsorer.

 

Varför är du engagerad?

Som blivande musiker är ekonomi något jag måste lära mig. Att vara ekonomiansvarig för vår fina kårsektion kändes därför som en fantastisk möjlighet. Jag lär mig sköta ekonomin samtidigt som jag också får vara med och fatta beslut som påverkar alla våra medlemmars studietid. Eftersom inga större förkunskaper krävs rekommenderar jag alla som vill starta eget företag att söka denna post!

 

 

 

 

 

 

Sekreterare: David Nylander

E-post: sekreterare.qultura@gmail.com

Studerar: Femte året på musikslärarprogrammet med inriktning instrument och ensemble.

Det bästa jag vet är: Att förkovra mig i alternativa verkligheter via spel, film eller comics.

 

Om posten:

Jag för protokoll under Qulturas möten – styrelsemöten som sektionsmöten – ser till att dessa justeras, arkiveras digitalt samt tillgängliggörs analogt för medlemmar och styrelseledamöter i Qulturas sektionsrum. Dessutom ser jag till att tycka till om saker och diskutera ordentligt med mina styrelsekamrater under mötena.

 

Varför är du engagerad?

Den kanske största anledningen till mitt engagemang är att jag får vara med och förbättra min och mina medstudenters studietid. Jag har efter två år i Qulturas styrelse även upptäckt att jag är svag för, har roligt med och mår bra av styrelsearbete, med det förtroendeansvar det innebär. Dessutom innebär det SJUKA förmåner!

 

 

 

 

 

 

Utbildningsbevakare: Henrik Langemyr

E-post: utbildningsbevakare.qultura@gmail.com

Studerar: Andra året på Musikproduktionsprogrammet

Det bästa jag vet är: Fasvända virvlar

 

Om posten:

Jag är utbildningsbevakare, vilket innebär kort och gott att jag bevakar utbildning. Om frågor uppstår kring hur utbildning bedrivs ska du komma till mig, t.ex. om en lärare beter sig illa mot dig eller om en tenta eler motsvarande inte blir rättad i tid. Jag kan besvara frågor kring vilka rättigheter och skyldigheter du som student har, och om jag inte kan svara, tar jag reda på det. Posten utbildningsbevakare är till för att hjälpa studenter i sin utbildning så att den kan ske på bästa sätt när det kommer till studentens rättigheter till den utbildning han eller hon ska få. Ifall du har ett ärende att ta upp, haffa tag i mig, eller mejla så kommer jag ta upp ärendet och reda ut det i den grad jag möjligast kan.

 

Varför engagerar du dig?

Jag engagerar mig i Qultura och i styrelsen p.g.a. den gemenskap som jag tycker bör finnas på en sådan litet instutition som musikhögskolan. På en plats där i princip alla känner alla bör det finnas ett organ som konkret binder samman alla. Qultura ordnar med fester och sittningar, men även med de små momenten som fika vid sök och allmänt trevlig stämning. Att få med alla i gemenskapen och samtidigt hjälpa till med studenters rättigheter och studiemiljö bidrar till att alla får en bättre studietid, och jag vill bidra till det.

 

 

 

 

 

Studerandeskyddsombud: David Borgemo

E-post: skyddsombud.qultura@gmail.com

Studerar: Femte läsåret på musiklärarprogrammet med inriktning på instrument och ensemble

Det bästa jag vet är: Att på fredagskvällen spela tvspel med min sambo

 

Om posten:

Min post ansvarar för elevers studiehälsa, både psykiskts som fysiskt. Det kan till exempel vara stress angående studier, eller ergonomi. Min post är nödvändig för att hjälpa Örebro universitet med att följa de skrivna policys som finns angående Örebro universitets elevers studiemiljö. Jag arbetar som ett ett fiskenät där jag samlar upp åsikter, problem, förfrågningar eller annat angående studenternas arbetsmiljö. Mitt uppdrag är att agera som en problemuppfångare, där jag belyser situationer om elevers studiemiljö och för det vidare till ansvariga poster på Universitetet. Det ingår även i min post att sitta med i skyddsrådet nere på universitetet

 

Varför engagerar du dig?

Jag tycker att det är bra att vara med i Qultura för att visa att man stöttar kårstyrelsen, plus att man får grymma förmåner som kan göra ens studietid bättre. Jag tycker att det är jättekul att engagera mig i Qultura, man får en djupare inblick i hur saker på universitet fungerar och man får träffa jättemånga härliga människor.

 

 

 

 

 

Klubbmästare: Moa Andersson

E-post: klubbmastare.qultura@gmail.com

Studerar: Andra året, musiklärarprogrammet

Det bästa jag vet: Jag älskar bruna sälkutar, pasta och dåliga filmer.

 

Om posten:

Som klubbmästare är mitt ansvar att ge alla qultingar riktigt sjyssta fester! Och inte bara fester: häng, mys, samkväm, you name it! Det svåraste med att vara klubbmästare är att engagera folk, för hur mycket jag än skulle vilja det så kan jag inte slänga ihop stora partaj själv. Och det bästa är att se qultingars leende, rödmosiga ansikten på kårhusets dansgolv, förnöjda med en toppen kväll. Bra kvitto på bra kväll, så att säga!

 

Varför engagerar du dig?

Jag blev i princip tvingad av min föregångare... men sedan visade det sig vara jättetrevligt folk och att det var väldigt roligt, så det blev ju bra ändå!

 

 

 

 

 

 

Informatör: Elisa Gustafsson

E-post: informator.qultura@gmail.com

Studerar: Andra året på Teaterpedagogprogrammet

Det bästa jag vet är: Att göra saker jag blir glad av, det kan exempelvis vara att sitta vid havet eller hitta på spontana äventyr.

 

Om posten:

Min styrelsepost handlar om att hålla Qulturas medlemmar medvetna och uppdaterade om vad som är på gång i vår sektion. Det kan vara allt från evenemang och festligheter till sektionsmöten eller kanske en intressant föreläsning som skulle vara kul för studenterna att gå på. Informationen görs synlig via exempelvis sociala medier, informationsbrev och "Öppen dörr" som inträffar varje dag i sektionsrummet under lunchen . Som informatör har jag även ansvar för att hålla vår nystartade hemsida uppdaterad, där studenterna kan finna all information om vår sektion.

 

Varför är du engagerad?

Jag engagerar mig i Qultura för att jag ser det som en fin möjlighet att påverka vår studietid och jag vill gärna lära känna alla godningar på skolan, och detta är ett ypperligt sätt att göra det på. Jag ser det även som en utmaning att engagera sig och det är viktigt att hålla vår sektion levande och synlig. Jag vill att alla studenter skall få vara med och påverka sin studietid och tycker det är himla kul att vara med och föra sektionen framåt och umgås med massa människor!

 

 

 

 

Medlemsrekryterare: Sanne Jansson

E-post: medlemsrekryterare.qultura@gmail.com

Studerar: Andra året på Teaterpedagogprogrammet

Det bästa jag vet är: Sova 10 timmar - koka kaffe - lägga mig i sängen igen.

 

Om posten:

Min uppgift som medlemsrekryterare är att ha ansvar för sektionens medlemmar. Jag ska se till att medlemslistorna är uppdaterade och upprätthålla studenternas medlemskap. Min post kräver social interation med medlemmarna för att se till att enbart medlemmarna får ta del av Qultura, vilket kan innebära fika, häng i sektionsrummet och deltagandet i evenemang. Min post innebär att ansvara för medlemsrekryterarveckan som infaller en gång per termin. Jag arbetar också aktivt med medlemsrekrytering under hela verksamhetsåret genom att anordna events för medlemsrekrytering.

 

Varför är du engagerad?

Jag känner att min påträngande personlighet är till en fördel. Genom denna låter jag ingen komma undan ett medlemskap. Jag är engagerad för att jag tycker om att synas och skapa nya bekantskaper. Jag älskar att göra männiksor glada och anser att min post ger mig allt utrymme till detta.