FUM


Fullmäktige är Örebro studentkårs högst beslutande organ och kan liknas med Sveriges riksdag. Här möts förtroendevalda ledamöter från alla nio kårsektioner och fattar beslut som rör Örebro studentkår i stort. Varje kårsektion har ett visst antal mandat i FUM som baseras på antalet medlemmar i respektive kårsektion.

 

 

Qultura har 3 mandat som väljs in på Qulturas årsmöte. Ledamöterna som driver Qulturas röst på fullmäktigemötena presenteras nedan! Om ni har frågor om fullmäktige eller ha stöd/rådgivning vid skrivande av motioner så går det bra att kontakta våra ledamöter.

 

E-mail: qultura.fum@orebrostudentkar.se

FUM-ledamöter läsåret 2022-2023:

Namn: Viggo Hangård
Program/år: Teaterpedagogprogrammet, år 3.


Namn: Agnes Båvner Lorentzi

Program/år: Teaterpedagogprogrammet, år 3.


Namn: Elsa Leonardsson
Program/år: Musik, kultur och medier,

år 2.