FUM


Fullmäktige är Örebro studentkårs högst beslutande organ och kan liknas med Sveriges riksdag. Här möts förtroendevalda ledamöter från alla nio kårsektioner och fattar beslut som rör Örebro studentkår i stort. Varje kårsektion har ett visst antal mandat i FUM som baseras på antalet medlemmar i respektive kårsektion.

 

 

Qultura har 3 mandat som väljs in på Qulturas årsmöte. Ledamöterna som driver Qulturas röst på fullmäktigemötena presenteras nedan! Om ni har frågor om fullmäktige eller ha stöd/rådgivning vid skrivande av motioner så går det bra att kontakta våra ledamöter.

 

E-mail: qultura.fum@orebrostudentkar.se

FUM-ledamöter läsåret 2020-2021:

Namn: Alexander Porsbjer
Program/år: Ämneslärarprogrammet inriktning Musik/Instrument och Ensemble, år 3.

Om jag inte höll på med musik så skulle jag: Varit IT-tekniker och hållt på med sånt på fritiden.

Namn: Elin Oskarsson
Program/år: Konstärligt kandidatprogram: Kammarmusik, år 2.

Om jag inte höll på med musik så skulle jag: Plugga biologi av något slag.

Namn: Vakant
Program/år: -

Om jag inte höll på med musik/teater så skulle jag: -