FUM

Fullmäktigeledamöter


Fullmäktige är Örebro studentkårs högst beslutande organ och kan liknas med Sveriges riksdag. Här möts förtroendevalda ledamöter från alla nio kårsektioner och fattar beslut som rör Örebro studentkår i stort. Varje kårsektion har ett visst antal mandat i FUM som baseras på antalet medlemmar i respektive kårsektion.Qultura har 3 mandat som väljs in på Qulturas årsmöte. Ledamöterna som driver Qulturas röst på fullmäktigemötena presenteras nedan! Om ni har frågor om fullmäktige eller ha stöd/rådgivning vid skrivande av motioner så går det bra att kontakta våra ledamöter.

Ledamöter 23/24

qultura.fum@orebrostudentkar.se

Christina Dahl

Åk 2

Anthon Åkersten

Åk 3

Vakant post

-