Styrelsen

Vi är förtroendevalda av våra medlemmar för att bedriva utbildningsbevakning och annat politiskt påverkansarbete på Musikhögskolan. Minst 2 gånger/termin träffar vi våra medlemmar vid sektionsmötet som är Qulturas högst beslutande organ. Där tas det viktiga beslut som rör Qulturas arbete och det är även ett viktigt forum för att diskutera och informera om det som händer i Örebro studentkårs olika råd och möten. Vi vill även ge våra medlemmar en trevligare studietid genom att anordna sociala aktiviteter såsom sittningar och kårsektionsfikan.

Nedan finner du en presentation av Qulturas Styrelse verksamhetsår 20/21:


Ordförande: David Nilsson

E-post: ordforande@qultura.se

Program/ år: Ämneslärarprogrammet, Musik/Engelska, år 4.

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag sammankallar till styrelse- och kårsektionsmöten där jag agerar ordförande, samt har det övergripande ansvaret för att Qulturas arbete drivs framåt.

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

Vara västergötlands största nörd inom linguistik och Super Smash Bros 💯

Vice ordförande: Oscar Byström

E-post: qultura.ks@orebrostudentkar.se 

Program/ år: Teaterpedagogprogrammet, år 3.

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag är ställföreträdande ordförande vid dennes frånvaro samt representerar Qultura som ledamot i Örebro studentkårs styrelse, vilket innebär att jag fungerar som en länk mellan kårstyrelsen och våra medlemmar.

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

Ta över världen... Fast på ett roligt sätt.

Ekonomiansvarig: Christopher Dolck

E-post: ekonomiansvarig@qultura.se

Program/ år: Konstärligt kandidatprogram: Jazz & Rock, år 2.

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag håller koll på Qulturas ekonomi samt ansvarar för det nystartade näringslivsutskottet.

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

Jobba heltid som trollkarl.

Utbildningsbevakare: Anna Porsbjer

E-post: utbildningsbevakare@qultura.se

Program/ år: Ämneslärarprogrammet, Musik/Instrument och ensemble, år 4.

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag bevakar utbildningarna som ges på musikhögskolan och ser till att de håller hög kvalitet. Det gör jag med hjälp av studentrepresentanter som sitter i Musikhögskolans program-/inriktningsråd. Har du frågor eller synpunkter på din utbildning kan du vända dig till mig.

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

...hålla på med foto, origami eller något annat konstnärligt. 

Studerandeskyddsombud: Linus Elvin

E-post: skyddsombud@qultura.se 

Program/ år: Teaterpedagogprogrammet , år 3.

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag bevakar Musikhögskolans lokaler, övningsrum och allmänna utrymmen och ser över huruvida rätt utrustning finns samt om den håller god kvalité. Jag bevakar även den fysiska och psykiska hälsan hos Musikhögskolans studenter.

 

Om jag inte höll på med teater skulle jag:

Knega som scentekniker och driva fackliga frågor.

Klubbmästare: Stina Lahrin

E-post: klubbmastare@qultura.se

Program/ år: Ämneslärarprogrammet, Musik/Instrument och ensemble, år 4.

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag ansvarar för utskottet Klubbmästeriet som anordnar sittningar, fester och härliga häng för Qulturas medlemmar.

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

Jobba som florist 💐


Kommunikatör: Henrik Karlsson

E-post: kommunikator@qultura.se

Program/ år: Ämneslärarprogrammet, Musik/Instrument och ensemble, år 4.

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag ser till att alla medlemmar i Qultura får veta vad som pågår i styrelsens arbete och i kårsektionen i allmänhet, bland annat via sociala medier och Qulturas hemsida.

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

Förmodligen vara någon form av professionell datornörd.. Eller världsmästare i dåliga skämt, kanske.

Närlingslivsansvarig: VAKANT

E-post: naringslivsansvarig@qultura.se

Program/ år: -

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag ansvarar för näringslivsutskottet och Qulturas gigförmedling. Hör av dig till mig om du har frågor gällande gig eller samarbeten i näringslivet!

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

-

Medlemsrekryterare: VAKANT

E-post: medlemsrekryterare@qultura.se

Program/ år: -

 

Vad mitt uppdrag innebär:

-

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

-