Styrelsen

Styrelsen 23/24

Vi är förtroendevalda av våra medlemmar för att bedriva utbildningsbevakning och annat politiskt påverkansarbete på Musikhögskolan. Minst 2 gånger/termin träffar vi våra medlemmar vid sektionsmötet som är Qulturas högst beslutande organ. Där tas det viktiga beslut som rör Qulturas arbete och det är även ett viktigt forum för att diskutera och informera om det som händer i Örebro studentkårs olika råd och möten. Vi vill även ge våra medlemmar en trevligare studietid genom att anordna sociala aktiviteter såsom sittningar och kårsektionsfikan.

Nedan finner du en presentation av Qulturas Styrelse verksamhetsår 23/24:


Ordförande: Amanda Gran Danielsson

E-post: ordforande@qultura.se

Program/ år: Ämneslärarprogrammet, år 3

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag sammankallar till styrelse- och kårsektionsmöten där jag agerar ordförande, samt har det övergripande ansvaret för att Qulturas arbete drivs framåt.

 Ekonomiansvarig: Linn Edlund

E-post: ekonomiansvarig@qultura.se

Program/ år: Jazz och pop, år 3

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag bokför, tar emot diverse betalningar och fakturor och håller allmänt koll på Qulturas ekonomi.

 Studerandeskyddsombud: Marie Johansson

E-post: skyddsombud@qultura.se

Program/ år: Ämneslärarprogrammet, år 3


Vad mitt uppdrag innebär:

Jag bevakar Musikhögskolans lokaler, övningsrum och allmänna utrymmen och ser över huruvida rätt utrustning finns samt om den håller god kvalité. Jag bevakar även den fysiska och psykiska hälsan hos Musikhögskolans studenter.Kommunikatör: Hedda Gulliksson

E-post: kommunikator@qultura.se

Program/ år: Ämneslärarprogrammet, år 2


Vad mitt uppdrag innebär:

Jag ser till att alla medlemmar i Qultura får veta vad som pågår i styrelsens arbete och i kårsektionen i allmänhet, bland annat via sociala medier och på Qulturas hemsida.


Medlemsrekryterare: Jon Bergman 

E-post: medlemsrekryterare@qultura.se

Kurs:  Musikproduktion, år 1

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Som medlemsrekryterare strävar jag efter att väcka intresse och engagemang för vår studentkår från studenter som ännu inte är medlemmar.

 


Vice ordförande: Emanuel Blom

E-post: qultura.ks@orebrostudentkar.se

Program/ år: Teaterpedagogprogrammet, år 3. 

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag är ställföreträdande ordförande vid dennes frånvaro samt representerar Qultura som ledamot i Örebro studentkårs styrelse, vilket innebär att jag fungerar som en länk mellan kårstyrelsen och våra medlemmar.

 Utbildningsbevakare: Charlie Josephsson

E-post: utbildningsbevakare@qultura.se

Program/ år: Jazz och pop, år 2

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag bevakar utbildningarna som ges på musikhögskolan och ser till att de håller hög kvalitet. Det gör jag med hjälp av studentrepresentanter som sitter i Musikhögskolans program-/inriktningsråd. Har du frågor eller synpunkter på din utbildning kan du vända dig till mig.


Klubbmästare: Joachim Åström

E-post: klubbmastare@qultura.se

Program/ år: Musikproduktion, år 2


Vad mitt uppdrag innebär:

Jag ansvarar för utskottet Klubbmästeriet som anordnar sittningar, fester och härliga häng för Qulturas medlemmar.


Närlingslivsansvarig: Johanna Berquist

E-post: naringslivsansvarig@qultura.se

Program/ år: Kammarmusik, år 3


Vad mitt uppdrag innebär:

Jag ansvarar för näringslivsutskottet och Qulturas gigförmedling. Hör av dig till mig om du har frågor gällande gig eller samarbeten i näringslivet!