Styrelsen

QULTURAS KÅRSEKTIONSSTYRELSE

Vi är förtroendevalda av våra medlemmar för att bedriva utbildningsbevakning och annat politiskt påverkansarbete på Musikhögskolan. Minst 2 gånger/termin träffar vi våra medlemmar vid sektionsmötet som är Qulturas högst beslutande organ. Där tas det viktiga beslut som rör Qulturas arbete och det är även ett viktigt forum för att diskutera och informera om det som händer i Örebro studentkårs olika råd och möten. Vi vill även ge våra medlemmar en trevligare studietid genom att anordna sociala aktiviteter såsom sittningar och kårsektionsfikan.

Nedan finner du en presentation av Qulturas Styrelse verksamhetsår 20/21:


Ordförande: David Nilsson

E-post: ordforande@qultura.se

Program/ år: Ämneslärarprogrammet, Musik/Engelska, år 4.

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag sammankallar till styrelse- och kårsektionsmöten där jag agerar ordförande, samt har det övergripande ansvaret för att Qulturas arbete drivs framåt.

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

Vara västergötlands största nörd inom linguistik och Super Smash Bros 💯

Vice ordförande: Oscar Byström

E-post: qultura.ks@orebrostudentkar.se 

Program/ år: Teaterpedagogprogrammet, år 3.

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag är ställföreträdande ordförande vid dennes frånvaro samt representerar Qultura som ledamot i Örebro studentkårs styrelse, vilket innebär att jag fungerar som en länk mellan kårstyrelsen och våra medlemmar.

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

Ta över världen... Fast på ett roligt sätt.

Ekonomiansvarig: Christopher Dolck

E-post: ekonomiansvarig@qultura.se

Program/ år: Konstärligt kandidatprogram: Jazz & Rock, år 2.

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag håller koll på Qulturas ekonomi samt ansvarar för det nystartade näringslivsutskottet.

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

Jobba heltid som trollkarl.

Utbildningsbevakare: Anna Porsbjer

E-post: utbildningsbevakare@qultura.se

Program/ år: Ämneslärarprogrammet, Musik/Instrument och ensemble, år 4.

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag bevakar utbildningarna som ges på musikhögskolan och ser till att de håller hög kvalitet. Det gör jag med hjälp av studentrepresentanter som sitter i Musikhögskolans program-/inriktningsråd. Har du frågor eller synpunkter på din utbildning kan du vända dig till mig.

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

...hålla på med foto, origami eller något annat konstnärligt. 

Studerandeskyddsombud: Linus Elvin

E-post: skyddsombud@qultura.se 

Program/ år: Teaterpedagogprogrammet , år 3.

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag bevakar Musikhögskolans lokaler, övningsrum och allmänna utrymmen och ser över huruvida rätt utrustning finns samt om den håller god kvalité. Jag bevakar även den fysiska och psykiska hälsan hos Musikhögskolans studenter.

 

Om jag inte höll på med teater skulle jag:

Knega som scentekniker och driva fackliga frågor.

Klubbmästare: Stina Lahrin

E-post: klubbmastare@qultura.se

Program/ år: Ämneslärarprogrammet, Musik/Instrument och ensemble, år 4.

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag ansvarar för utskottet Klubbmästeriet som anordnar sittningar, fester och härliga häng för Qulturas medlemmar.

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

Jobba som florist 💐


Kommunikatör: Henrik Karlsson

E-post: kommunikator@qultura.se

Program/ år: Ämneslärarprogrammet, Musik/Instrument och ensemble, år 4.

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag ser till att alla medlemmar i Qultura får veta vad som pågår i styrelsens arbete och i kårsektionen i allmänhet, bland annat via sociala medier och Qulturas hemsida.

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

Förmodligen vara någon form av professionell datornörd.. Eller världsmästare i dåliga skämt, kanske.

Närlingslivsansvarig: VAKANT

E-post: naringslivsansvarig@qultura.se

Program/ år: -

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Jag ansvarar för näringslivsutskottet och Qulturas gigförmedling. Hör av dig till mig om du har frågor gällande gig eller samarbeten i näringslivet!

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

-

Qulturas generaler (två poster): Thomas Jansson

E-post: generalerna@qultura.se

Program/ år: Ämneslärarprogrammet, Musik/Instrument och ensemble, år 3.

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Vi är höstterminens två introduktionsgeneraler! Vi ser till att introduktionen för Qultura blir av och att den blir riktigt bra. Under höstterminen agerar vi båda som den tidigare posten medlemsrekryterare, vilket innebär att vi håller koll på vilka som är medlemmar i Qultura och ansvarar för att rekrytera nya medlemmar.  

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

...hålla på med allt som man kan med datorer. Bygga, programmera, whatever!

Qulturas generaler (två poster): VAKANT

E-post: generalerna@qultura.se

Program/ år: -

 

Vad mitt uppdrag innebär:

Vi är höstterminens två introduktionsgeneraler! Vi ser till att introduktionen för Qultura blir av och att den blir riktigt bra. Under höstterminen agerar vi båda som den tidigare posten medlemsrekryterare, vilket innebär att vi håller koll på vilka som är medlemmar i Qultura och ansvarar för att rekrytera nya medlemmar.  

 

Om jag inte höll på med musik skulle jag:

-

Introduktionen

Sveriges förmodligen bästa (och mest rosa) introduktion!


Är du antagen till någon kurs eller program på Musikhögskolan i Örebro? Grattis! Då är du välkommen att vara med i vår fina introduktion. Introduktionen är en möjlighet för dig som ny student att snabbt komma in i livet på universitetet, lära känna dina nya kurskamrater och få bättre koll på skolan och staden i allmänhet. Ta chansen!

Gigförmedling

Behöver du underhållning?


Här på Musikhögskolan finns det många duktiga musiker, skådespelare, producenter och blivande pedagoger som du kan anlita om du har något projekt på gång. Våra medlemmar representerar en bred repertoar av kunskaper och kommer sätta guldkant på ditt evenemang! Klicka på rubriken ovan för mer information!


Kontakta oss!


Fakultetsgatan 1, 70281, Örebro

Email: styrelsen@qultura.se

Copyright © 2021 Qultura