Handlingar

Styrdokument och handlingar

Styrdokument

Här finns allmänna handlingar, bland annat arbetsordningar och riktlinjer.


Qulturas styrdokument


Örebro studentkårs styrdokument


Örebro universitets styrdokument

Möteshandlingar 23/24

Här finns Qulturas möteshandlingar. Vill du veta vad vi beslutar under våra styrelse- och kårsektionsmöten? Kika in här:


Kårsektionsmöten


StyrelsemötenTidigare möteshandlingar

Här finns tidigare års möteshandlingar.

Kårsektionsmöten


22/23


21/22


20/21


19/20


18/19

Styrelsemöten


22/23


21/22


20/21


19/20


18/19